Този сайт изисква да имате навършени 18 години.
Моля, потвърдете вашата възраст


Имам 18 години Нямам 18 години

СЪЖАЛЯВАМЕ, ВАШАТА ВЪЗРАСТ НЕ ВИ ПОЗВОЛЯВА ДА ПРОДЪЛЖИТЕ.


ПОТВЪРДИ

Използваме „бисквитки“ и други подобни технологии, за да подобряваме и персонализираме практическата ви работа, както е описано в нашите условия за поверителност и ползване на „бисквитки“. Продължавайки да сърфирате, вие се съгласявате с такова използване.

Консумирайте отговорно

 

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И „БИСКВИТКИ“НА PROXIMO SPIRITS INC

1.   Въведение

Нашите потребители заемат централно място в нашата дейност. Настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“се отнася до личната информация, събирана от нас или от името на дружество от групата дружества на Proximo Spirits Inc.
Настоящият раздел съдържа общ преглед на пълната ни Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“по-долу. Обобщава важна информация, включена в нашата пълна Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“, относно това как събираме, използваме и споделяме събраната лична информация. По-долу са поместени препратки към съответните раздели на пълната Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки за Ваше удобство.
Вижте раздел 1 за повече информация за Proximo Spirits Inc plc.

2.   Навършили ли сте възрастта, на която е позволено да закупувате алкохол?

Не ни предоставяйте лична информация, ако не сте навършили възрастта, на която е позволено да закупувате алкохол.
Ако преценим, че не сте навършили тази възраст, ще положим всички разумни усилия, за да изтрием личната Ви информация от нашите архиви.
Вижте раздел 2 за повече подробности относно възрастта, на която е позволено закупуването на алкохол.

3.   Какви видове лична информация събираме?

Личната информация представлява информация за физическо лице, чиято самоличност може да бъде установена, съгласно определението на действащото законодателство. Личната информация, която събираме, включва: (а) информация, която ни е предоставена от Вас, (б) информация, която събираме/генерираме автоматично; и (в) информация, която получаваме от трети страни.
Предоставяната от Вас лична информация включва данни за връзка, демографска информация, регистрационна информация, информация за плащане, информация в анкети и въпросници, участия в игри и томболи, публикувана онлайн информация и предпочитания относно маркетинговата дейност.
Личната информация, която събираме/генерираме автоматично или получаваме от трети страни, включва: (а) информация за Вашето устройство (напр. Вашия персонален компютър, таблет или друго мобилно устройство), (б) информация за това как използвате нашия уебсайт, мобилни приложения и определени уебсайтове на трети страни, с които си партнираме; и (в) информация за Вашите лични предпочитания, интереси или географско местоположение.
Вижте раздел 3 за повече подробности и примери относно видовете лична информация, които събираме.

4.   Как/кога събираме лична информация?

Има различни ситуации, в които може доброволно да ни предоставяте лична информация. Те включват участието Ви в игра или томбола, попълване на въпросник, закупуване на продукти от нас, осъществяване на връзка с нас, за да направите запитване, да извършите регистрация или да публикувате коментар на нашия уебсайт или в наше приложение, участие в наши събития и/или предоставяне на информация за Вашите предпочитания относно маркетинговата дейност.
Когато разглеждате или използвате нашия уебсайт, или приложения или определени уебсайтовете на трети страни, с които си партнираме, ние (и нашите партньори) използваме „бисквитки“ и други подобни технологии, за да събираме автоматично информация от Вашето устройство (напр. Вашия персонален компютър, таблет или друго мобилно устройство). Също така използваме някои автоматизирани техники и технологии, за да извличаме или генерираме допълнителна информация за Вас, например чрез анализиране или прогнозиране на определени аспекти на Вашата личност, например Вашите лични предпочитания или интереси. Също така получаваме IP адресите на потребителите, тъй като тази информация се докладва автоматично от браузърите всеки път, когато разглеждате дадена интернет страница.
Периодично си партнираме с и използваме услугите на различни трети страни за събиране на лична информация за Вас от други законни източници на данни на трети страни, включително информация от търговски и/или обществено достъпни източници, напр. агрегатори на данни, публични бази данни, социални медийни платформи на трети страни и други уебсайтове на трети страни, с които си партнираме.
Вижте раздел 4 за повече подробности относно това как и кога събираме лична информация.

5.   Цели, за които се използва Вашата лична информация

Използваме Вашата лична информация за следните цели: да Ви изпращаме маркетингови съобщения и да Ви представяме най-подходящите и уместни реклами на нашите уебсайтове, приложения или уебсайтове на трети страни (включително социални медийни платформи), да проверяваме Вашата самоличност и да управляваме Вашия достъп до нашия уебсайт, приложения и съдържание, да спазваме правните задължения и да осигуряваме защита срещу предявяването на правни искове или отговорност, да извършваме маркетингов анализ и проверка на онлайн рекламите, да Ви предоставяме конкретни услуги и да управляваме осъществените транзакции, да улесняваме корпоративните транзакции, в които е възможно да участваме, както и да осъществяваме техническа поддръжка.
Вижте раздел 5 за повече подробности относно целите, за които се използва Вашата лична информация.

6.   „Бисквитки“и други подобни технологии

Използваме „бисквитки“, скриптове, пикселни маркери, обектни маркери, уеб маяци и други подобни технологии (наричани заедно „бисквитки“), за да събираме и съхраняваме информация за посетителите на нашите уебсайтове, приложения и определени уебсайтове на трети страни, с които си партнираме. Съществуват многобройни начини за управление на „бисквитките“, които са описани в раздел 6. Също така можете да приемате или отхвърляте „бисквитките“, като променяте настройките на своя браузър. Същевременно обърнете внимание, че няма да можете да използвате всички интерактивни функции на нашия уебсайт, ако „бисквитките“са деактивирани.
Използваме два основни вида „бисквитки“: (а) собствени „бисквитки“ (които Ви изпращаме директно на Вашето устройство, когато посещавате нашия уебсайт) и (б) „бисквитки“ на трети страни (които Ви изпраща трета страна от наше име, когато посещавате нашия уебсайт или определени уебсайтове на трети страни, с които си партнираме).
„Бисквитките“, които използваме, може да бъдат групирани в четири широки категории: (1) задължителни „бисквитки“, (2) „бисквитки“ за ефективност, (3) функционални „бисквитки“ и (4) целеви „бисквитки“ или рекламни „бисквитки“.
Вижте раздели 6 – 8 за повече подробности относно видовете „бисквитки“, които използваме, за какво се използват и как можете да се откажете от „бисквитките“.

7.   Правно основание за обработването на лична информация

Ние обработваме Вашата лична информация само в случаите, в които имаме правно основание за това. Правното основание зависи от целите, за които сме събрали и използваме Вашата лична информация. В почти всички случаи правното основание ще бъде свързано със следните случаи: (а) когато имаме Вашето съгласие, (б) нашите законни бизнес интереси, (в) изпълнението на сключен договор с Вас, или (г) спазването на закона.
Вижте раздел за повече подробности относно правното основание за обработване на Вашата лична информация.

8.   Разкриване на лична информация

Ние ценим Вашата лична информация и я споделяме само с трети страни, които предоставят адекватна защита на тази информация. Възможно е периодично да разкриваме лична информация на: (а) трети страни, когато сте дали своето съгласие, (б) наши доставчици на услуги и подизпълнители, (в) трети страни, които по наша разумна преценка предоставят или търсят информацията като Ваш законен представител, (г) трети страни в случай на корпоративна транзакция, и (д) правоохранителни, правителствени или регулаторни органи.
Вижте раздел за повече подробности относно разкриването на Вашата лична информация на трети страни.

9.   Ще предаваме ли личната Ви информация в чужбина?

Вашата лична информация може да бъде предавана и съхранявана на местоназначение извън страната, в която живеете, включително в страни, които имат по-облекчено законодателство или не разполагат със законодателство за защита на личните данни в сравнение със законодателството във Вашата страна.
Когато предаваме Вашата информация по този начин, ние се задължаваме да предприемем необходимите разумни мерки, за да гарантираме прилагането на адекватни предпазни мерки за защита на Вашата лична информация и обработването ѝ по сигурен начин.
Вижте раздел за повече подробности относно предаването на личната Ви информация на трети държави.

10.   Публични секции на нашите уебсайтове и приложения

Информацията, която публикувате във или чрез публичните секции на нашите уебсайтове и приложения или в социалните медийни платформи, представлява публично общодостъпна информация, която може да се събира и използва от други лица.
Моля, бъдете внимателни и не разкривайте никаква лична информация, тъй като не можем да контролираме по какъв начин останалите потребители могат впоследствие да използват Вашата информация.

11.   Сигурност

Ние се отнасяме сериозно към сигурността и вземаме предпазни мерки, за да гарантираме сигурността на Вашата лична информация. Прилагаме целесъобразни технологични и организационни процедури за защита на събираната от нас информация.
За съжаление, преносът на данни в интернет или чрез системите за съхранение на данни не може да гарантира 100% сигурност. Ако имате основания да смятате, че е нарушена сигурността на взаимодействието Ви с нас (напр. ако смятате, че е компрометирана сигурността на Ваш профил в нашия уебсайт или приложение), моля, уведомете ни незабавно за проблема, като се свържете с нас чрез данните за връзка по-долу.
Не можем да контролираме поверителността на съобщенията, които са в процес на доставяне до нас. Препоръчваме Ви да не помествате поверителна, фирмена или чувствителна информация в подобни съобщения.
Вижте раздел за повече информация.

12.   Вашите права

Разполагате с определени права във връзка с Вашата лична информация. Тези права включват правото да оттеглите Вашето съгласие за обработване на Вашата лична информация (в случаите, в които сте предоставили такова съгласие), да възразите срещу обработването на Вашата информация за определени цели, правото на достъп до Вашата лична информация и способността да изтривате, ограничавате или в определени случаи да получавате машинно четимо копие на Вашата лична информация. Също така можете да се отпишете от получаването на нашите маркетингови съобщения по всяко време.
Може да се свържете с нас (използвайки предоставените по-долу данни за връзка), ако желаете да упражните някое от тези права.
Също така имате право да подадете жалба до орган за защита на личните данни (когато е приложимо), ако смятате, че сме обработили Вашата лична информация по незаконосъобразен начин или в нарушение на Вашите права. Въпреки това, ако имате подобни притеснения, молим първо да се свържете с нас.
Вижте раздел 15 за повече информация относно Вашите права.

13.   За какъв период съхраняваме Вашата лична информация?

Съхраняваме Вашата лична информация за периода, необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“, освен ако законът не изисква или разрешава по-дълъг срок.
Вижте раздел 16 за повече подробности относно сроковете, за които съхраняваме Вашата лична информация.

14.   Връзка с нас

Ако имате някакви коментари, въпроси или оплаквания във връзка със събирането или използването на лична информация от нас, моля, свържете се с нас по:

Пощата на адрес: Авенди ООД, София, бул. Искърско шосе 7
Електронната поща на адрес: office@avendi.bg

 

ПЪЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И „БИСКВИТКИ“

1.   Въведение

Този уебсайт и/или мобилно приложение се администрира от член на групата дружества на Proximo Spirits Inc.

Всички позовавания на „наш“, „нас“, „ние“ или „дружеството“ в рамките на настоящата декларация се отнасят до Proximo Spirits Inc и неговите дъщерни, свързани и/или асоциирани предприятия, в зависимост от случая.

Ние се стремим да опазваме поверителността на Вашите лични данни. Предоставяме Ви настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“, за да Ви помогнем да разберете по какъв начин може да използваме личната информация, с която разполагаме за Вас. Задължаваме се да използваме Вашата информация само за целите, указани по-долу.

Възможно е да се наложи периодичното актуализиране на настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“. В зависимост от естеството на необходимото изменение, може да се свържем с Вас, за да Ви предоставим подробна информация за съответното изменение. Също така Ви препоръчваме да проверявате редовно тази страница, за да сте сигурни, че сте се запознали с най-актуалната версия.

Измененията в Декларацията за поверителност на личните данни и „бисквитки“са изброени тук:

Дата на последна редакция: [м. април 2019 г.]

2.   Възраст, на която е позволено закупуването на алкохол

Не трябва да ни предоставяте Вашата лична информация, ако не сте навършили възрастта, на която е позволено да закупувате алкохол, в рамките на юрисдикцията, в която пребивавате, и (ако е различна) в рамките на юрисдикцията, от която влизате в уебсайта или приложението. Нямаме намерение да събираме лична информация от физически лица, ненавършили възрастта, на която е позволено да закупуват алкохол, както и да продаваме алкохолни напитки на лица под тази възраст. Ако бъдем уведомени или преценим, че ни е предоставена лична информация от лице, ненавършило възрастта, на която е позволено да закупува алкохол, ще положим всички разумни усилия, за да изтрием тази лична информация от нашите архиви или да обозначим съответната лична информация и (в степента, позволена от закона) да я съхраним с единствената цел да гарантираме, че повече няма да се използва.

3.   Какви видове лична информация събираме?

Личната информация представлява информация за физическо лице, чиято самоличност може да бъде установена, съгласно определението на действащото законодателство. Личната информация, която събираме, включва: (а) информация, която ни е предоставена от Вас, (б) информация, която събираме/генерираме автоматично; и (в) информация, която получаваме от трети страни. По-долу са поместени повече подробности относно тези видове лична информация:

Информация, която ни е предоставена от Вас: Тези видове лична информация включват:
данни за връзка (напр. Вашето име, пощенски адрес, телефонни номера или адреси на електронната поща);
демографска информация (напр. Вашата възраст или възрастова група и пол);
информация за онлайн регистрация (напр. Вашата парола и друга информация за идентификация);
информация за плащане (напр. информация за Вашата кредитна карта и адрес за фактуриране);
информация, предоставена като част от онлайн въпросници (напр. отговори на анкети за удовлетвореността на клиентите или пазарни проучвания)
участия/подадени заявки за участие в игри/томболи; и в определени случаи Вашите предпочитания относно маркетинговата дейност.
Информация която събираме/генерираме автоматично или получаваме от трети страни: Тези видове лична информация може да се отнасят за Вашето устройство (напр. Вашия персонален компютър, таблет или друго мобилно устройство), за начина, по който използвате нашите уебсайтове и приложения (както и определени уебсайтове на трети страни, с които си партнираме) и/или Вашите лични предпочитания, интереси или географско местоположение. Примери за тези видове информация включват:
име и възраст (или прогнозирана възрастова група);
информация за Вашето устройство, операционна система, браузър и IP адрес;
уникални идентификатори, свързани с Вашето устройство;
данни за уебстраниците, които сте посетили;
какви продукти сте разглеждали онлайн (включително информация за продукти, които сте търсили или разглеждали, закупили или добавили в онлайн пазарската кошница);
колко време сте прекарали в определени секции на уебсайта или приложението, както и датата и часа на Вашето посещение/ползване;
лична информация, съдържаща се в генерирано от потребителя съдържание (например публикации в блогове и социални медии);
потребителско име или идентификация в социалните медии; и
профилна снимка в социалните медии и друга профилна информация в социалните медии (напр. брой последователи).

4.   Как/кога събираме лична информация?

Информация, която ни е предоставена от Вас: Има различни ситуации, в които може доброволно да ни предоставяте лична информация. Сред тях са ситуациите, в които:

 • участвате в игра/състезание или се възползвате от промоция;
 • попълвате онлайн въпросник (напр. анкета за удовлетвореността на клиентите);
 • предоставяте данни за кредитна карта (напр., когато купувате продукти от нас);
 • се свързвате с нас със запитване или искате от нас да Ви предоставим информация;
 • се регистрирате на уебсайт или приложение или оставяте отзив или коментари;
 • присъствате на наши промоционални събития;
 • препращате даден продукт на приятел;
 • ни информирате за Вашите предпочитания относно маркетинговата дейност; и/или комуникирате с нас посредством уебсайтове на социални медии, приложения на трети страни или други подобни технологии.

Ще посочим коя лична информация, която сме поискали от Вас, е задължителна или незадължителна. Също така ще обясним какви са последиците, ако решите да не предоставите информацията, която сме посочили като задължителна. В някои случаи това може да означава, че може да не сме в състояние да Ви предоставим определена услуга или продукт.

Информация която събираме/генерираме автоматично: Когато разглеждате или използвате нашите уебсайтове или приложения (както и определени уебсайтове на трети страни, с които си партнираме), ние (и нашите партньори) използваме „бисквитки“ и други подобни технологии, за да събираме автоматично информация от едно или няколко свързани с Вас устройства (вижте по-долу за повече подробности относно използването на „бисквитки“ и други подобни технологии). Също така използваме някои автоматизирани техники и технологии, за да извличаме или генерираме допълнителна информация за Вас, например чрез анализиране или прогнозиране на определени аспекти на Вашата личност, например Вашите лични предпочитания или интереси.

IP адреси: Когато Вашият уеб браузър или имейл приложение изиска уебстраница или електронна поща от друг компютър в интернет, той автоматично изпраща на този компютър адреса, на който трябва да бъде изпратена информацията. Това е т.нар. „IP адрес“на Вашия компютър („IP“ е съкращение от „интернет протокол“ на английски език). За повечето потребители, които влизат в интернет, IP адресът е различен всеки път, когато влизат в мрежата. Много IP адреси обикновено се свързват с доставчици на интернет услуги, университети или големи корпорации в определени райони или населени места. Получаваме IP адресите от всички потребители, тъй като тази информация се докладва автоматично от Вашия браузър всеки път, когато разглеждате дадена интернет страница. IP адресите обикновено се записват във файлове, които се наричат „регистрационни файлове“.

Информация, която получаваме от трети страни: Периодично си партнираме със и използваме услугите на различни трети страни за събиране на лична информация за Вас от други законни източници на данни на трети страни. Тези източници включват информация от търговски и/или обществено достъпни източници, напр. агрегатори на данни, публични бази данни, социални медийни платформи на трети страни и други уебсайтове на трети страни, с които си партнираме.

5.   Цели, за които се използва Вашата лична информация

По-долу са изложени различните цели, за които използваме Вашата лична информация:

Маркетингови съобщения: Може да използваме Вашата лична информация, за да Ви информираме чрез канали като електронната поща или кратки текстови съобщения за нашите продукти и услуги, както и за продукти и услуги на нашите дъщерни и свързани предприятия, компанията майка и всички свързани с тях дружества. Имате право да се откажете да получавате допълнителни маркетингови съобщения по всяко време, както е описано в раздел 12 („Вашите права“).

Целева онлайн реклама: Използваме техники като „онлайн поведенческа реклама“ и „програматик реклама“, които включват използването на лична информация (и споделянето ѝ с наши доставчици на услуги), за да се показва най-подходящата и уместна за Вас реклама на нашите уебсайтове, приложения или уебсайтове на трети страни (включително социални медийни платформи). Също така може да използваме Вашата лична информация (и да я споделяме с наши доставчици на услуги, както е описано по-долу), за да установим дали сте член на определена социална медийна платформа, за да можем да показваме нашите реклами на съответната платформа или да открием клиенти, които споделят сходни интереси и характеристики с Вас за целите на целевата онлайн реклама. Вижте раздела за „Бисквитките“по-долу за повече подробности за нашата целева онлайн реклама. Имате право да се откажете от използването на Вашата лична информация за целева онлайн реклама по всяко време – вижте раздела за „Бисквитките“по-долу, както и раздел 12 („Вашите права“).

Идентификация и контрол на достъпа: Може да използваме Вашата лична информация, за да удостоверим Вашия достъп до нашите уебсайтове или приложения и да определим какво съдържание да Ви предоставим и/или дали трябва да получите достъп до определено съдържание (например в зависимост от Вашата възраст или местоположение). Също така може да използваме Вашата лична информация за проверка на Вашата самоличност, когато отговаряме на молби за упражняване на Вашите права съгласно приложимото законодателство.

Спазване на законни задължения и защита срещу правни искове или отговорност: Може да използваме Вашата лична информация, за да спазим нашите законни задължения, да се защитим срещу правни искове или да установим, защитим или предпазим нашето дружество и/или други трети страни от грешки, небрежност, нарушаване на договорни задължения, кражба, измама или друга незаконна или вредна дейност, да спазим нашите изисквания за одит и сигурност или да извършим проверка на спазването на нашите корпоративни политики, процедури, правни или договорни задължения.

Маркетингов анализ: Може да използваме Вашата лична информация за извършването на маркетингов анализ, напр. За оценка на тенденциите сред нашите потребители или какво споделят хората за нашите продукти, за оценка на въздействието и ефективността на нашите маркетингови кампании и промоции и за анализ на броя и типовете посетители на нашите уебсайтове и/или потребители на нашите приложения (включително местоположенията, от които посетителите/потребителите са посетили/използвали нашите уебсайтове и приложения). Често обобщаваме събраната за тази цел лична информация, за да не може да се идентифицира конкретно физическо лице.

Проверка на онлайн реклами: Използваме личната информация за проследяване на нашите цифрови реклами, за да гарантираме, че не се появяват на неподходящи уебсайтове или в близост до неподходящо съдържание, както и за да гарантираме, че нашата реклама е видима и виждана от истински хора онлайн (вместо от „ботове“ или други подобни техники на измама).

Транзакционни цели: Ще използваме Вашата лична информация, за да предоставяме конкретни услуги, които искате от нас, както и за да предоставяме допълнителни услуги, които може да представляват интерес за Вас. Ще използваме Вашата лична информация и за поддръжка на Вашите профили и управление на различни транзакции, напр. Плащания с кредитни карти за продукти, които поръчвате от нас или от наши представители, или за изпълнението на такива транзакции (напр. доставка).

Корпоративни транзакции: Може да използваме Вашата лична информация в случай на продажба, сливане, вливане, промяна в контрола, прехвърляне на значителен дял активи, финансиране, преструктуриране или ликвидация, при което прехвърляме, продаваме или предоставяме на съответните трети страни информация относно Вашите отношения с нас.

Обслужване на клиенти: Също така ще използваме Вашата лична информация, за да отговаряме на Вашите запитвания и въпроси, например в случаите, в които се свързвате с нашия екип за обслужване на клиенти. Може да използваме Вашата лична информация също да Ви уведомяваме за промени в нашите услуги, нашите условия или настоящата Декларация за поверителността на личните данни и „бисквитки“.

Техническа поддръжка: Използваме личната информация за целите на системното администриране и диагностициране на проблеми в обслужването или технологиите, за които съобщават нашите потребители или инженери, като подобни проблеми може да бъдат свързани с IP адресите, управлявани от дадена уеб компания или доставчик на интернет услуги.

Препращане на приятел: Когато ни предоставяте информация за друго лице, напр. Когато поискате да изпратим информация на друго лице от някой от нашите уебсайтове, ние се задължаваме да изпратим на съответното лице само информацията, която конкретно сте поискали. Не изпращаме допълнителни съобщения въз основа на предоставената от Вас лична информация за съответното лице. Трябва да потвърдите, че Вашият приятел е навършил възрастта, на която е позволено да закупува алкохол, в юрисдикцията, в която се намира, за да можем да изпратим желаната информация, както и че съответното лице желае да получава подобни съобщения.

6.   „Бисквитки“и други подобни технологии

Като много други уебсайтове и приложения, ние използваме „бисквитки“ – скриптове, пикселни маркери, обектни маркери, уеб маяци и други подобни технологии (наричани заедно „бисквитки“) – за да събираме и съхраняваме информация за посетителите на нашите уебсайтове, приложения и определени уебсайтовете на трети страни, с които си партнираме. Този раздел и разделите по-долу предоставят информация за това как използваме „бисквитките“и как можете да ги управлявате.

„Бисквитката“представлява текстов низ от информация, който се изпраща от уебсайт към файла за „бисквитки“на браузъра на твърдия диск на Вашето устройство. „Бисквитката“ обикновено съдържа името на домейна, от който е изпратена „бисквитката“, „живота“ на „бисквитката“, както и нейната величина, обикновено произволно генериран уникален номер.

„Бисквитките“са полезни, защото позволяват на уебсайтовете да разпознават устройството на потребителя. Можете да намерите повече информация за „бисквитките“на адрес: www.allaboutcookies.org. В следващите раздели са изложени повече подробности за използваните от нас „бисквитки“и целите, за които ги използваме.

Съществуват многобройни начини за управление на „бисквитките“, които са описани по-долу. Също така можете да приемате или отхвърляте „бисквитките“, като променяте настройките на своя браузър. Моля, прочетете инструкциите на Вашия браузър или екрана за „Помощ“, за да научите повече за функциите, които предлага съответният браузър за управление на „бисквитките“. Ако използвате различни браузъри, трябва да се уверите, че всички браузъри са настроени спрямо Вашите предпочитания за „бисквитките“. Същевременно обърнете внимание, че няма да можете да използвате всички интерактивни функции на нашия уебсайт, ако „бисквитките“са деактивирани.

7.   Какви видове „бисквитки“използваме?

Използваме два основни вида „бисквитки“:

 • Собствени „бисквитки“, които Ви изпращаме директно на Вашето устройство, когато посетите нашия уебсайт.
 • „Бисквитки“на трети страни, които Ви изпраща трета страна от наше име, когато посетите нашия уебсайт и определени уебсайтове на трети страни, с които си партнираме.

8.   За какво използваме „бисквитките“?

„Бисквитките“, които използваме, може да бъдат групирани в четири широки категории: (1) задължителни „бисквитки“, (2) „бисквитки“ за ефективност, (3) функционални „бисквитки“ и (4) целеви „бисквитки“ или рекламни „бисквитки“. Следват подробности за всяка от тези категории „бисквитки“.

Категория 1: Задължителни „бисквитки“

Тези „бисквитки“са от съществено значение, за да можете да навигирате в уебсайта и да използвате неговите функционалности, напр. Влизане в секциите му със защитен достъп. Без тези „бисквитки“не могат да се извършват заявени от Вас услуги, напр.пазарска кошница или електронно фактуриране.

Какъв вид задължителни „бисквитки”използваме на нашия уебсайт?
Като пример за задължителни „бисквитки“, които можем да използваме на този уебсайт, са „бисквитки“ за управление на съдържанието, необходими на сайта, за да може да работи системата за управление на съдържанието, както и „бисквитките“ за шаблонни предпочитания, които са необходими за мобилни сайтове и които дават възможност на уебсайта да изглежда и да се възприема по желания начин.

Можем да използваме и плъгини и „бисквитки“за споделяне в социалните мрежи. Плъгинът за споделяне в социалните мрежи работи, като осъществява връзка между Вас и уебсайтовете на социалните медии, напр. Facebook и Twitter, позволявайки да се извършва взаимодействие между Вашата дейност на уебсайтовете на социалните медии и нашия уебсайт по Ваше нареждане. Например, когато използвате потребителското име и паролата си във Facebook за влизане в нашия уебсайт и когато използвате бутоните „Харесвам“ и „Споделям “ на Facebook в нашия сайт. „Бисквитките“за споделяне в социалните мрежи се използват за запомняне, че сте влезли в нашия уебсайт.

Категория 2: „Бисквитки“за ефективност

Тези „бисквитки“събират информация за това как посетителите използват даден уебсайт, напр.кои страници посещават най-често, както и дали са получили съобщения за грешки на съответните страници. Тези „бисквитки“не събират информация, която идентифицира пряко посетителя. Цялата информация, която се събира от тези „бисквитки“, се обобщава, затова става анонимна. Тази информация се използва само с цел подобряване на начина на функциониране на уебсайта.

Какъв вид „бисквитки“за ефективност използваме на нашия уебсайт?
Използваме Google Анализ и Adobe Анализ като помощни средства за анализ на начина на използване на уебсайта. Тези аналитични инструменти използват „бисквитки“за събиране на стандартна информация от регистрите в интернет и информация за поведението на потребителите, които след това се обобщават, за да не е възможно идентифицирането на отделните физически лица. Информацията за това как използвате уебсайта и кой е Вашият IP адрес се изпраща на Google и Adobe, след което ние я използваме, за да извършим оценка на това как посетителите използват уебсайта, да се изготвят статистически доклади за дейността на уебсайта и да се създаде обобщен профил на посетителите въз основа на техните демографските данни и интереси. Също така използваме инструмент за докладване на рекламните импресии, наречен Google Display Network Impression Reporting, за да разберем кои реклами, които поставяме на други уебсайтове в мрежата Google Display Network, се справят по-добре в привличането на посетители към нашия уебсайт. Ако желаете да се откажете да бъдете проследявани от Google Анализ във всички уебсайтове, посетете: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Категория 3: Функционални „бисквитки“

Тези „бисквитки“позволяват на уебсайта да запомни направения от Вас избор (напр. Вашето потребителско име, език или регион, в който се намирате) и да Ви предоставя подобрени и по-персонализирани функционалности. Например уебсайтът може да представи прогнозата за времето или информация за пътната обстановка във Вашия район, като съхрани в „бисквитка“ информацията за региона, в който се намирате в момента. Тези „бисквитки“могат да се използват, за да запомнят промените, които вече сте направили в размера на текста, шрифтовете и други части на уебстраниците, които можете да персонализирате. Те могат също да се използват за предоставяне на услуги, които сте поискали, напр.гледане на видео или публикуване на коментар в блог. Информацията, която се събира от тези „бисквитки“, може да се представи анонимно, като те не могат да проследяват Вашата дейност при сърфиране в други уебсайтове.

Какъв вид функционални „бисквитки“използваме на нашия уебсайт?

Можем да поставим „бисквитка“, за да запомним Вашите предпочитания („бисквитка“за предпочитания), така че да не е необходимо да въвеждате повторно Вашите данни (страна/възраст и предпочитания за език) на началната страница. Тази функционалност не е подходяща, ако споделяте компютъра си с други хора. Срокът на действие на тази „бисквитка“изтича автоматично след 12 месеца.

Също така можем да използваме „бисквитки“ за сесия, представляващи временни „бисквитки“, които запомнят избора на потребителя във връзка с уебсайта и избраните предпочитания в рамките на конкретната сесия. Тези „бисквитки“се изтриват в момента, в който излезете от сайта.

Категория 4: Целеви „бисквитки“или рекламни „бисквитки“

Тези „бисквитки“се използват за представяне на реклами, които са съобразени с Вас и Вашите интереси. Те се използват и за ограничаване на честотата, с която ще виждате определена реклама, а също и спомагат за измерване на ефективността на рекламната кампания. Обикновено се поставят от външни доставчици на рекламни технологии (например рекламни мрежи и други цифрови рекламни платформи) с разрешението на администратора на уебсайта. Те помнят, че сте посетили даден уебсайт и тази информация се споделя с други организации, напр.с рекламодатели. Много често целевите или рекламните „бисквитки“са свързани с функционалността на сайта, предоставена от другата организация.

Какъв вид целеви „бисквитки“или рекламни „бисквитки“ използваме?

Тези „бисквитки“ се използват за доставяне на съдържание, което е съобразено с Вас и Вашите интереси въз основа на предишното Ви сърфиране в интернет, както и ключовите думи, които можем да получим от URL адресите на уебстраниците, от които сте влезли в нашия уебсайт, Вашия IP адрес и съответната търсачка, която сте използвали, за да достигнете до този уебсайт. Тези „бисквитки“също така може да се използват за доставяне на целева реклама до Вас (на нашия уебсайт или когато посещавате уебсайтове на трети страни, включително социални медийни платформи на трети страни) или за ограничаване на честотата, с която ще виждате дадена реклама. Те остават на Вашия компютър, освен ако не ги изтриете, като помнят, че вече сте посетили даден уебсайт.

Може да използваме определени доставчици на услуги, които да настройват „бисквитки“от наше име чрез уебсайтове на трети страни, с които си партнираме. Тези „бисквитки“ни позволяват да анализираме посещенията на потребителите на определени секции на тези уебсайтове и да събираме определена информация във връзка с покупката на нашите продукти от тези уебсайтове. Видовете информация, които събират този вид „бисквитки“, може да включват: информация за пазарската кошница, кои продуктови страници са разглеждани, дали е извършена покупка на продукт на Diageo, какви продукти на Diageo са търсени.

9.   Как да се откажа от целевата реклама чрез „бисквитки“?

Ако видите, че на някоя от нашите реклами е изобразено логото    – имате възможност да контролирате дали да получавате този вид реклами. Това е иконата AdChoices, която се предоставя от Европейския интерактивен съюз за дигитална реклама (EDAA).

Когато натиснете върху иконата, получавате информация за дружествата, които предлагат базирани на интересите реклами на уебсайтовете, които посещавате. Ще научите как работи, по какъв начин този вид реклама подкрепя безплатното съдържание и за други възможности за избор на поверителността на личните данни.

Ако не желаете да виждате този вид реклами, можете да посетите страницата за избор на потребителите, за да се откажете да получавате реклами от дружествата, които участват в програмата с тази икона.

За повече информация как да управлявате или изтривате целеви/рекламни „бисквитки“, посетете: http://www.youradchoices.com/.

10.   Правно основание за обработването на лична информация

Ние обработваме Вашата лична информация само в случаите, в които имаме правно основание за това. Правното основание зависи от целите, за които сме събрали и използваме Вашата лична информация. В почти всички случаи правното основание ще бъде едно от следните:

Съгласие: Например, когато сте дали съгласието си да получавате маркетингови съобщения от нас. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, включително като кликнете върху линка „Отписване“в края на електронното маркетингово съобщение, което Ви изпращаме.

Наши законни бизнес интереси: Когато е необходимо да разберем нашите клиенти, да рекламираме нашите услуги и да извършваме ефективно дейността си като мултинационална компания за алкохолни напитки, при условие че във всички случаи това се извършва по законен начин, който не засяга неправомерно Вашето право на поверителност на личната информация и други права. Например ще се позоваваме на това правно основание, когато провеждаме анализ на пазара, с цел да разберем нашите клиенти достатъчно добре, за да можем да създаваме нови продукти и да подобряваме профила на нашите марки.

Изпълнение на сключен договор с Вас: Това правно основание ще е приложимо, когато трябва да предприемем определени мерки, преди да сключим договор с Вас. Например, когато сте закупили продукт от нас и трябва да използваме Вашите данни за връзка и информация за плащане, за да обработим Вашата поръчка и да Ви изпратим съответния продукт.

Спазване на закона: Когато подлежим на правно задължение и трябва да използваме Вашата лична информация, за да можем да спазим това задължение.

11.   Разкриване на лична информация

Ние ценим Вашата лична информация и я споделяме само с трети страни, които предоставят адекватна защита на тази информация. Възможно е периодично да разкриваме лична информация на:

 • трети страни, на които сте дали своето съгласие. Например сме задължени да получим Вашето разрешение, преди да разрешим на трета страна, която не е наше свързано предприятие, да Ви изпраща маркетингова и промоционална информация, свързана с нейните продукти и услуги;
 • нашите доставчици на услуги и подизпълнители, включително нашите свързани предприятия и/или уебсайтове на трети страни (напр. социални медийни платформи или търсачки), ангажирани да извършват дейност от наше име или да ни предоставят услуги (напр. складова дейност и доставка; маркетинг и реклама (включително извършване на целева реклама на уебсайтове на трети страни и социални медийни платформи); обработка на кредитни карти и данни; проверка на възрастта; проследяване на нашите цифрови реклами, за да се гарантира, че не се появяват на неподходящи уебсайтове или в близост до неподходящо съдържание, както и гарантиране, че нашата реклама е видима и виждана от истински хора онлайн (вместо от „ботове“ или други подобни техники на измама); разработване на софтуер; хостинг и управление на уебсайтове; информационни технологии и офис услуги; доставчици на юридически, счетоводни, одиторски и други професионални услуги; и други услуги, свързани с нашата дейност), при условие че съответните доставчици на услуги и подизпълнители са сключили писмен договор с нас и не събират, използват или разкриват личната информация за друга цел, освен за изпълнението на съответните задължения от наше име, предоставяне на услуги за нас или по друг изискван от закона начин;
 • трети страни, които по наша разумна преценка предоставят или търсят информацията като Ваш упълномощен или назначен законен представител;
  физическо или юридическо лице, включително нашите свързани предприятия, в случай на продажба, сливане, вливане, промяна в контрола, прехвърляне на значителен дял активи, финансиране, преструктуриране или ликвидация, при което прехвърляме, продаваме или предоставяме на съответните трети страни информация относно Вашите отношения с нас, включително, но не само, лична информация, която сте ни предоставили, както и друга информация, отнасяща се до отношенията Ви с нас; и
 • правоохранителни, правителствени или регулаторни органи или други трети страни в съответствие с приложимото законодателство или когато смятаме, че подобни действия са необходими в съответствие с приложимото законодателство или за да установим, защитим или предпазим нашето дружество и/или други трети страни от грешки, небрежност, нарушаване на договорни задължения, кражба, измама или друга незаконна или вредна дейност, да спазим нашите изисквания за одит и сигурност или да извършим проверка на спазването на нашите корпоративни политики, процедури, правни или договорни задължения.

12.   Ще предаваме ли личната Ви информация в чужбина?

Моля, имайте предвид, че Вашата лична информация може да бъде предавана и съхранявана на местоназначение извън страната, в която живеете, включително в страни, които имат по-облекчено законодателство или не разполагат със законодателство за защита на личните данни в сравнение със законодателството във Вашата страна.

Когато предаваме Вашата информация по начина, описан в предходния параграф, ние се задължаваме да предприемем необходимите разумни мерки, за да гарантираме прилагането на адекватни предпазни мерки за защита на Вашата лична информация и обработването ѝ по сигурен начин. В тези случаи разчитаме на одобрени механизми за трансфер на данни (напр. „Общите договорни клаузи“на ЕС или „Щита за личните данни“в отношенията между ЕС и САЩ), за да гарантираме, че Вашата информация е обект на адекватни предпазни мерки в страната получател. Ако се намирате в страна от ЕИП или Обединеното кралство, можете да се свържете с нас, за да получите копие на предпазните мерки, които прилагаме за защита на Вашата лична информация и права на неприкосновеност на личния живот в тези случаи.

13.   Публични секции на нашите уебсайтове и приложения

Информацията, която публикувате във или чрез публичните секции на нашите уебсайтове и приложения (напр. чат стаи, бюлетини и дискусионни групи) и в социалните медийни платформи, обикновено е достъпна и може да се събира и използва от други лица, което може да доведе до изпращането на нежелани съобщения или установяване на контакт по друг начин от други лица. Не трябва да предоставяте лична информация за себе си в публичните (или интерактивните) секции на нашите уебсайтове или приложения на социалните медийни платформи.

14.   Сигурност

Ние се отнасяме сериозно към сигурността и вземаме предпазни мерки, за да гарантираме сигурността на Вашата лична информация. Прилагаме целесъобразни физически, технически и организационни процедури за защита на събираната от нас информация. Въпреки това не можем да контролираме поверителността на съобщенията, които са в процес на доставяне до нас. Затова Ви препоръчваме да не помествате поверителна, фирмена или чувствителна информация в подобни съобщения.

За съжаление, преносът на данни в интернет или чрез системите за съхранение на данни не може да гарантира 100% сигурност. Ако имате основания да смятате, че е нарушена сигурността на взаимодействието Ви с нас (напр. ако смятате, че е компрометирана сигурността на Ваш профил в нашия уебсайт или приложение), моля, уведомете ни незабавно за проблема, като се свържете с нас чрез данните за връзка по-долу. В малко вероятния случай, че преценим, че сигурността на съхраняваната или контролираната от нас Ваша лична информация е компрометирана, е възможно да се опитаме да Ви уведомим за същото. Ако съответното уведомление е целесъобразно, ние се ангажираме да се опитаме да Ви уведомим своевременно при съответните обстоятелства и, в случай че разполагаме с Вашия имейл адрес, е възможно да Ви уведомим по електронната поща.

Припомняме Ви, че съгласно Условията за използване на настоящия уебсайт и/или приложение, Вие сте отговорни за спазването на строга поверителност на паролата на Вашия профил, както и за всяка дейност, свързана с Вашия профил и парола. Ваша лична отговорност е да контролирате предоставянето и използването на Вашата парола, да контролирате достъпа и използването на Вашия профил и да ни уведомите, когато желаете да закриете профила си. Ние не носим отговорност за евентуални загуби или щети, произтичащи от неспазването на това задължение от Ваша страна.

15.   Вашите права

Разполагате с определени права във връзка с Вашата лична информация. Тези права включват правото да оттеглите Вашето съгласие за обработване на Вашата лична информация (в случаите, в които сте предоставили такова съгласие), да възразите срещу обработването на Вашата информация за определени цели, правото на достъп до Вашата лична информация и способността да изтривате, ограничавате или в определени случаи да получавате машинно четимо копие на Вашата лична информация. Също така можете да се отпишете от получаването на нашите маркетингови съобщения по всяко време.

Може да се свържете с нас (използвайки предоставените по-долу данни за връзка), ако желаете да упражните някое от тези права. Задължаваме се да обработим подадената от Вас молба за упражняване на Вашите права в съответствие с приложимото законодателство и евентуални приложими законови изключения.

Също така имате право да подадете жалба до орган за защита на личните данни, ако смятате, че сме обработили Вашата лична информация по незаконосъобразен начин или в нарушение на Вашите права. Въпреки това, ако имате подобни притеснения, молим първо да се свържете с нас (използвайки данните за връзка по-долу), за да можем да разследваме и, в най-добрия случай, да отстраним Вашия проблем.

16.   За какъв период съхраняваме Вашата лична информация?

Съхраняваме Вашата лична информация за периода, необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“, освен ако законът не изисква или разрешава по-дълъг срок. След този срок информацията се изтрива или в някои случаи се представя анонимно.

Например, когато сте направили покупка от нас, ние съхраняваме информацията за Вашата покупка за необходимия срок за фактуриране, данъчно облагане и гаранционно обслужване. Също така може да водим архив на кореспонденцията ни с Вас (например, ако сте подали оплакване) за необходимия срок за защита срещу правен иск.

В случаите, в които сме събрали личната информация въз основа на Вашето съгласие и нямаме друго правно основание да продължим обработването на тази информация, ако впоследствие оттеглите Вашето съгласие, ние се задължаваме да заличим Вашата лична информация. Имайте предвид обаче, че когато се отпишете от получаването на нашите маркетингови съобщения, ние запазваме Вашия имейл адрес, за да сме сигурни, че няма да Ви изпращаме маркетингови електронни съобщения в бъдеще.

17.   Съобщения за марките на Proximo Spirits Inc

Ако сте дали общо разрешение да получавате съобщения за марките на Proximo Spirits Inc (напр. давайки съгласието си да получавате новини и специални предложения по електронната поща за други висококачествени марки алкохол на Proximo Spirits Inc), можете да получавате периодични съобщения за марки, за които не сте дали изричното си съгласие. Можете да намерите информация за много от марките, включени в портфолиото на Proximo Spirits Inc, на адрес: https://proximospirits.com/lite/

Възможно е периодично да Ви изпращаме съобщения за марки, които не фигурират сред представените марки на адрес: https://proximospirits.com/lite/ (напр. нови марки). Препоръчваме Ви да посещавате системно уебсайта https://proximospirits.com/lite/, тъй като списъкът на включените марки се актуализира периодично.

Давайки общото си съгласие да Ви изпращаме съобщения за нашите марки не означава, че ще получавате съобщения за всички марки на Proximo Spirits Inc. Ще Ви изпращаме съобщения само за марките, които преценим, че ще представляват особен интерес за Вас. Във всяко от получените съобщения ще имате възможност да се отпишете от получаването на съобщения за съответната марка и/или за всички съобщения за марките на Proximo Spirits Inc.

18.   Връзки с уебсайтове и услуги на трети страни

Нашите уебсайтове и приложения може да съдържат връзки, препратки и съдържание от други уебсайтове и услуги извън нашия контрол. Моля, имайте предвид, че нямаме или имаме ограничен контрол на тези уебсайтове и услуги и нашата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“ не е приложима за тях. Препоръчваме Ви да прочетете Декларациите за поверителност на личните данни и „бисквитките“ и Условията за използване на всички свързани, посочени или осъществяващи интерфейс с настоящия сайт уебсайтове и услуги, които посещавате или използвате.

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“може да се допълва от допълнителните задължителни правни изисквания в юрисдикциите, в които извършваме дейността си. Никакво съдържание от настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“ или друго съдържание не създава или допълва евентуално право или претенция (независимо дали правна, справедлива или друга), която може да има физическо или юридическо лице по силата на закона или по друг начин срещу дружеството или трета страна или някой от съответните директори, длъжностни лица, служители, агенти или представители (наричани заедно „Групата на Proximo Spirits Inc“), нито съществуването на настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“ или нейното приложение не налага или добавя задължения или създава отговорност за Групата на Proximo Spirits Inc към тези, които вече има по силата на закона.

19.   Връзка с нас

Ако имате някакви въпроси, притеснения или оплаквания във връзка с поверителността на личните данни, моля, свържете се с: Авенди ООД, София, бул. Искърско шосе 7, office@avendi.bg

© 2019 Всички права запазени. Версия 10.0 от м. април 2019 г.